Mga nagawa ng mga dating pangulo ng pilipinas newbury park dating

Posted by / 09-Aug-2017 06:47

Nafeez Mosaddeq Ahmed na taimtim kong nirerekomendang basahin ng sinumang gustong maintindihan nang buo ang nasa likod ng mga kagimbal-gimbal na naganap noong Setyembre 11, 2001 at ng higit na nakaririmarim na Pandaigdigang Gyera ng Terorismo na pinakawalan mula noon ng kubling pangkat ng maykagagawan ng 9/11--isang pasista't mapanlinlang na gyera na patuloy na bumibihag sa mamamayan ng daigdig hanggang ngayon sa ilalim ng dinugtungang rehimeng Bushista ng huwad na demokratang si Barack Obama (gyerang malamang na lalala pa sa mga susunod na linggo't buwan). Klarong hindi na karapat-dapat para sa mga Amerikano at sa buong mundo na magpangalawang termino pa sya.

Kasama sa mga nagkokoordina ng operasyon sa Pilipinas sa mga beteranong Afghan ng Abu Sayyaf ay ang operatiba ng al-Qaeda na si Ramzi Yousef, ang utak ng pagbomba ng World Trade Center noong 1993 at may-akda ng Project Bojinka.

Kasabay nito, nauwi ang labanan ng mga paksyon sa pagtatayo ng Moro Islamic Liberation Front (MILF), na opisyal na itinayo noong 1984.

Pagsapit ng maagang bahagi ng dekada 80, sa kalakiha’y walang-dahas na ang kilusang Moro para sa sariling pagpapasya.

Pero, ang pangunahing pwersa ng dahas sa tunggaliang ito, liban sa gubyerno, ay ang Abu Sayyaf na ang deklaradong layon ay itayo ang isang estadong Islamiko batay sa batas ng Islam (shariah) sa timog.

Pero walang signipikanteng suporta sa pulitika ang grupo at walang pinanindigang makabuluhang pahayag sa patakaran.

mga nagawa ng mga dating pangulo ng pilipinas-12mga nagawa ng mga dating pangulo ng pilipinas-11mga nagawa ng mga dating pangulo ng pilipinas-8

Nang ikinulong ng INS noong Disyembre, tangan ni Khalifa ang numero sa telepono na konektado sa terror cell sa Maynila na responsable sa pakanang Bojinka, ayon sa sakdal noong 2002 sa Benevolence International Foundation at sa mga rekord sa kasong Bojinka.

One thought on “mga nagawa ng mga dating pangulo ng pilipinas”